Blandare, spackel, tandspackel, t.ex. 10 x 10, spackel av mjukt gummi, svampspackel, hink med rullar.

Golvplattor som terrakotta och KAMSTAR-tegelplattor ska limmas på en betongplatta (vi rekommenderar att betongplattan grundas) med ett vanligt tjockt kakellim. Om golvvärme används, använd ett lämpligt lim – flexibelt (t.ex. WIM ECOFLEX, Sopro SF 450).

Terrakotta- och tegelplattor ska läggas på ett tjockt lager lim (ca 10 mm) så att det inte finns något lufttomt utrymme under plattorna. Vi rekommenderar att en limkam appliceras på ytan som ska limmas och att limmet appliceras separat på varje kakelplatta – en kombinerad limningsmetod. På så sätt kan alla ojämnheter och skillnader i tjocklek jämnas ut. Det är viktigt att komma ihåg att materialet är mer än hundra år gammalt och att det inte är helt jämnt på grund av den tidens tillverkningsteknik (handformade plattor).

Förberedelse av ytan för impregnering


När limmet har satt sig, rengör ytan från smuts och vänta tills den har torkat helt (vid våtrengöring rekommenderar vi en mikrofibermopp, som tvättar perfekt och inte blöter substratet kraftigt). Om plattorna har fått fläckar av lim kan du använda sandpapper.

Impregnering


Den smutsfria och torra ytan måste behandlas med ProtectGuard WL Semi Gloss (halvblank) eller Flat finish (matt) . Om du vill fogas i vått material, t.ex. glaserade kakelplattor, rekommenderar vi att du applicerar ett lager impregneringsmedel före fogningen (ProtectGuard WL impregneringsmedel kan spädas ut med vatten genom att använda 1 del vatten till 4 delar impregneringsmedel). Applicera tätskiktet med en pensel tills ytan är helt mättad (sprid ut överflödig produkt över ytan). Används vid temperaturer över 10-30 grader C. DRY MIN. : 24 TIMMAR FÖRE INJEKTERING. För horisontella ytor på utsidan rekommenderar vi att du använder outspädd ProtectGuard WF.

Injektering (våtmetod – rekommenderas)


Minsta fogbredd 5 mm till 20 mm. När injekteringsmassan har blandats ordentligt hälls den på den impregnerade ytan (1 lager impregneringsmedel som ska torka i minst 24 timmar). Sprid sedan ut murbruk/bruk jämnt. En praktisk lösning är att använda en gummispade (för fogning av keramiska plattor). Efter att ha spridit ut fogmassan jämnt, när den börjar torka något (2-3 minuter), börja tvätta av med en spackel med en svamp, skölj ofta svampen med rent vatten. 5-8 timmar efter fogningen rekommenderar vi att du tvättar plattorna med en 50/50-lösning av vatten och vinäger eller Guard Remover® Eco Efflorescence & cement. Låt fogmassan torka helt (minst 72 timmar). Applicera sedan två lager outspädd tätskikt med 20 minuters mellanrum på den torra och rena ytan. Detta ger också ett optimalt skydd för injekteringen. Man bör komma ihåg att förbrukningen av impregneringsmedlet minskar avsevärt när man applicerar flera lager efter varandra.

Injektering (halvtorr metod)


Minsta fogbredd 8 mm till 20 mm. Konsistensen på injekteringsmassan ska likna fuktig jord. Efter att ha blandat injekteringsmassan ordentligt sprids den på de impregnerade plattorna (1 lager impregneringsmedel – 24 timmar efter applicering). Tryck in fogmassan mellan fogarna med hjälp av ett fogjärn. Det är viktigt att komma ihåg att spruta över fogmassan med vatten (5-10 minuter efter fogningen) så att den kan härda ordentligt. Vi rekommenderar att du upprepar denna process flera gånger om möjligt. Låt fogmassan torka helt (minst 72 timmar).

Applicera sedan två lager outspädd tätskikt med 20 minuters mellanrum på den torra och rena ytan. Detta ger också ett optimalt skydd för injekteringen. Man bör komma ihåg att förbrukningen av impregneringsmedlet minskar i stor utsträckning när flera skikt appliceras efter varandra.

🇵🇱 Videomaterial

NÄR DU VÄL HAR GJORT DITT KÖP KAN DU OCKSÅ VARA SÄKER PÅ ATT VI GER DIG PROFESSIONELL HJÄLP I VARJE SKEDE AV INSTALLATIONEN.

Service och assistans – 95 741 36 12

KAMSTAR CARE INNEBÄR ATT DU ELLER DEN YRKESMAN SOM UTFÖR TJÄNSTEN FÅR PROFESSIONELL HJÄLP AV OSS I VARJE SKEDE AV INSTALLATIONEN.